Exempel på tema 
LÖVSÅGNING

Metoder

LÖVSÅGNING - MÅLA MED TÄCKFÄRG - BORRA I MASKIN

Flygplan, Bil, Båt, Djur, Växter, Skyltar, Hjärtan, Speglar os

Kunskapsmål: Metoder enligt ovan, säkerhetsföreskrifter vid borrning