Exempel på tema 
LAMPKOPPLING

OLIKA TYPER AV LAMPOR

Kunskapsmål: Metoder enligt tidigare kunskaper, säkerhetsföreskrifter vid hantering av ström