KUNSKAPSKRAV

         
    Kunskapskraven enligt läroplan i matrisform  åk 6    
    Kunskapskraven enligt läroplan i matrisform  åk 7-9    
         
       
    Marcus Vildirs förklaringar i matrisform    
    Marcus Vildirs Youtubeklipp