DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Pedagogiskt arbetar jag efter en modell som jag tycker passar både mig och eleverna. Vi arbetar med olika kunskapsområde där eleven skall lära sig olika tekniker men där de har en stor möjlighet att påverka resultatet. Material och redskapslära ingår. Genom att använda datakanon i salen stimuleras eleverna genom bilder och berättelser om slöjden i samhället, om slöjdkultur och hur slöjdalsterna ser ut.

Det demokratiska arbetssättet gynnas utav att barn och ungdomar får ramarna för lärandet men själv kan påverka innehållet.

Eleven och jag upplever arbetsglädje och vi har en dialog om hur slöjdalstret skall växa från idé-, övervägande-. framställningsfas, till det färdiga resultatet med utvärdering.

Svenskt näringsliv arbetar på ett likartat sätt.

De får ett uppdrag som skall lösas. Därefter vidtar faser med kreativt tänkande, skissande samt genomförande med prövning av det färdiga resultatet.