DESIGN    
 
Enligt uppslagsboken betyder det formgivning

DET ÄR VIKTIGT ATT DU KAN TA TILLVARA PÅ DINA IDÉER OCH UTVECKLA DEM TILL VACKRA OCH ANVÄNDBARA SLÖJDALSTER.

Så här skriver Johannes Kube som var student vid Linköpings universitet 1998

Sex faktorer kan utgöra grunden för god design.

FORM: 
Bland annat produktens formspråk, utseende, färg och yta.
PRAKTISK FUNKTION: 
Uppfyller produkten sin huvudsakliga uppgift?
ORGINALITET: 
Har produkten en egenart, en ny idé?
ERGONOMI: 
Det vill säga produktens anpassning till användaren.
MATERIAL: 
Att välja rätt material med tanke på kvalitet, kostnad och miljö.
EKONOMI: 
En anpassning av kostnaderna för bland annat framställning.

SKALL EN PRODUKT HA GOD DESIGN MÅSTE ALLA FAKTORERNA OVAN LIGGA PÅ EN HÖG NIVÅ.


FÖR INDUSTRIN ÄR DET YTTERST VIKTIGT ATT PRODUKTERNA DE TILLVERKAR GÅR ATT SÄLJA, EN FUL ELLER EN VÄL DESIGNAD PRODUKT KAN VARA SKILLNAD MELLAN FIASKO ELLER SUCCÉ.

 

Bilindustrin arbetar här med många olika alternativ på hur ett bakparti kan utformas.
 

 

 

 

Elevdesign 2006

 


Ny design och
idéhörn

 


Design-
utställning 2005

 

Bildvisning Nov 
2005 i Landskrona