ENTREPENÖRIELLT LÄRANDE

"Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan."

"Det handlar om att stimulera och utveckla elevers företagsamhet såsom att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling."

Är det inte så vi har arbetat i slöjden de sista 35 åren?
Beskriver de inte det vi i många år kallat slöjdprocessen och nu skall ändras till arbetsprocessen?