VÅRT KULTURAV    
     
    Slöjdkultur på nätet

Här har jag knåpat ihop över 20 st PowerPoint-presentationer på allt från aluminium till Volvo-design.

Spetsen på Washingtonmonumentet.
Aluminium var då dyrare än guld.
 
     

 

   
    Slöjden 125 år    
     

 

   
    Svt visar många trevliga filmer från förr

Här finns timmerflottning, hur man smider spik, olika hantverk och hur man tillverkade flygplan förr.

 

 

 
 
         
    Slöjdhistorik från Landskrona

Den 16 september 1869 invigdes Södra skolan i Landskrona, och i jordvåningen inreddes en slöjdskola för gossar.

Södra skolan
 
         
    Slöjdhistorik från Landskrona

Bild på Sture Böckman när han fyllde 60 år. Sture var min företrädare i kommunen och gick i pension 1975. Sture hade varit i stan, om jag minns rätt, i 32 år:
 
         
 

Skruvens historia

Första skruvarna tillverkades för hand med hjälp av fil på 1400talets slut.
 

Torx skruv
         
    Historik om spik

Spik blev vardagsvara först vid 1800-talets senare hälft.

Handsmidda spik
 
         
    Länk till slöjdhistoria i Sverige  

Svensk författningssamling från 1877, där Oscar den II påbjuder att ämnet slöjd tas upp i skolväsendet.

Oscar den II
 
         
         
         
    Länk till gamla slöjdlitteraturer

Har varit under utveckling under en lång tid.
Jag har ett flertal gamla böcker från 1915 och framåt.

Näs modellserie från 1915
 
         

Besöksräknare