1974 utexaminerades jag vid slöjdlärarseminariet i Linköping och sedan dess har jag varit anställd i Landskrona. Under mina år i kommunen har jag hunnit arbeta på ett flertal skolor såsom Borstahusskolan, Tuppaskolan, Gustav Adolfskolan, Härslöv skola, Dammhagskolan och till sist Asmundtorps skola.
Då jag började i Asmundtorp 1987 var skolan en 1-6 skola med ca 150 elever medan den idag växt ut så att vi har barn och ungdomar från förskola till läsår nio med ca 350 elever.

Pedagogiskt har jag hittat en modell som jag tycker passar både mig och eleverna. Vi arbetar i teman där eleven skall lära sig vissa metoder men där de har en stor möjlighet till att påverka resultatet.
Eleven och jag upplever arbetsglädje och vi har en dialog om hur slöjdalstret skall växa från idé-, design-. genomförandestadiet, till det färdiga resultatet med utvärdering.

Skriv gärna en rad på mailadress:

sten.andersen@landskrona.se

Sten

NÅGRA AV MINA HOBBYS OCH HEMSIDOR