Bedömning i ämnet slöjd


 

Betygskriterier läsår 6
Betygskriterier läsår 9

Kalle o Hobbe

 

Lgr 11