Kunskapsmål 2010 - 2011

 

läsår 3

Eleverna skall stimuleras att inhämta kunskaper så att de känner lust och glädje, vilja och våga med utgångspunkt från sina egna idéer i samverkan med oss lärare

  Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret

  Eleven skall

 • Med handledning utforma egna idéer till slöjdarbeten samt välja färg och form,
 • Med handledning kunna välja slöjdmetod och material,
 • Kunna hantera lämpliga verktyg och redskap samt genomföra ett slöjdarbete,
 • Kunna följa instruktioner och ta ansvar för sitt arbete,
 • Kunna reflektera över sitt slöjdarbete samt göra en utvärdering då det färdigställts.

läsår 5

Eleverna skall stimuleras att inhämta kunskaper så att de känner lust och glädje, vilja och våga med utgångspunkt från sina egna idéer i samverkan med oss lärare

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret

Eleven skall

 • Kunna utforma egna idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna göra ett planeringsförslag samt välja färg och form,
 • Med handledning kunna välja slöjdmetod och material samt motivera varför,
 • Kunna hantera lämpliga verktyg och redskap samt genomföra ett slöjdarbete,
 • Kunna följa instruktioner och ta ansvar för sitt arbete,
 • Kunna reflektera över sitt slöjdarbete samt göra en utvärdering då det färdigställts.

 

läsår 7

Eleverna skall stimuleras att inhämta kunskaper så att de känner lust och glädje, vilja och våga med utgångspunkt från sina egna idéer i samverkan med oss lärare

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av sjunde skolåret

Eleven skall

 • Kunna presentera sitt arbete i ord och hur det skall se ut form och färgmässigt,
 • Kunna ta initiativ, och genomföra ett slöjdarbete,
 • Med handledning planera sitt arbete, välja slöjdmetod samt motivera varför,
 • Kunna hantera verktyg, redskap och maskiner,
 • Kunna följa arbetsinstruktioner och ta ansvar för sitt arbete,
 • Kunna reflektera över sitt slöjdarbete samt göra en utvärdering då det färdigställts,
 • Värdera sin arbetsinsats.

läsår läsår 9

Eleverna skall stimuleras att inhämta kunskaper så att de känner lust och glädje, vilja och våga med utgångspunkt från sina egna idéer i samverkan med oss lärare

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret enligt kursplanerna för grundskolan

Eleven skall

 • Kunna presentera sitt arbete i ord och hur det skall se ut form och färgmässigt,
 • Kunna ta initiativ, planera sitt arbete samt välja slöjdmetod,
 • Se slöjdandet utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt ta hänsyn till funktion,
 • Kunna hantera verktyg, redskap och maskiner,
 • Kunna följa arbetsinstruktioner och ta ansvar för sitt arbete,
 • Kunna reflektera över sitt slöjdarbete samt göra en utvärdering då det färdigställts,
 •   Värdera sin arbetsinsats.

 

Det är barnen som skall formas
inte träbiten
Otto Salomon

Mål i Läroplan