Arbetsmiljöverkets rekomendationer  
   
Regler i slöjdsalen, genomgås en gång om året  
   
Rikanalys över maskiner etc  
   
Checklista för maskinparken i salen  
   
Blanketter som jag använder i slöjden:  
   
Underskrift från eleverna att vi gått igenom säkerhetsföreskrifterna. Påskrives en gång om året vid skolstart  
   
Underskrift av elev som tillverkat slöjdsak som kan framkalla skada om den används felaktigt.  
   
Stoppande av undervisning av säkerhetsskäl.