VARFÖR HAR VI SLÖJD?

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.

Läroplan för grundskolan lpo94

VI I SLÖJDEN HAR ALLTID BYGGT BREDBAND MELLAN HÖGER OCH VÄNSTER HJÄRNHALVA.

Bitte Johannesson universtetsadjunkt Malmö högskola

SLÖJDEN UTVECKLAR, BERIKAR OCH TRÄNAR INDIVIDENS ALLA SINNEN OCH FÖRMÅGOR I SAMVERKAN MED ANDRA MÄNNISKOR.

Bitte Johannesson universtetsadjunkt Malmö högskola

I SLÖJDEN ÄR DU MED FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik ”Slöjdforum 6/98”

I SLÖJDEN ARBETAR VI MED ALLA VÅRA SINNEN.

Bitte Johannesson universtetsadjunkt Malmö högskola

DE ESTETISKA ÄMNENA ÄR DE SOM BÄST KAN UTVECKLA SOCIAL KOMPETENS, KREATIVITET, MOD OCH SJÄLVSTÄNDIGHET.

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik ”Slöjdforum 6/98”

Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande.

Läroplan för grundskolan lpo94

SLÖJDEN ÄR DET ÄNDA ÄMNET SOM UTVÄRDERAR EN PROCESS. I SLÖJDEN BETYGSSÄTTS KREATIVITET, IDÉ, AMBITIONER OCH INTE BARA OM KANTERNA BLEV RAKA.

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik ”Slöjdforum 6/98” 

I SLÖJDEN BYGGER VI UPP VÅR SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVINSIKT

Bitte Johannesson universtetsadjunkt Malmö högskola

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen.

Läroplan för grundskolan lpo94

PÅ SLÖJDEN TRÄNAR VI SAMSPEL OCH SOCIAL FÖRMÅGA.

Bitte Johannesson universtetsadjunkt Malmö högskola

SLÖJDEN PÅVERKAR  JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN.

Läroplan för grundskolan lpo94

NÅGON TOTAL JÄMLIKHET GÅR VÄL INTE ATT UPPNÅ, SA HAN TILL SIST. MEN MAN KAN HÖJA NIVÅN OCH NÅ FRAM TILL ATT ALLA FÅR SAMMA CHANSER. FAST DET MÅSTE BLI DERAS EGEN SAK ATT TA VARA PÅ DEN.

Per Anders Fogelström i ”En förvandlad stad” 277 

I SLÖJDEN MÅSTE MAN ANVÄNDA BÅDE HUVUDET OCH KROPPEN.

Sten Andersen

DET ÄR INGEN HASTIGHETSTÄVLAN UTAN EN NOGGRANNHETSTÄVLAN ATT SLÖJDA.

Sten Andersen

MÅNGA TING, SOM INTE KAN ÖVERVINNAS NÄR DE STÅR TILLSAMMANS, GER EFTER, NÄR MAN TAR ITU MED DEM ETT OCH ETT. 

Plutarchos, lärare och filosof i Athen 46 - 120 efkr, 

OM VI FÖRSUMMAR ATT UTVECKLA OCH UTBILDA HOS BARNEN DERAS FINGER- OCH HANDMUSKLERS FORMBILDANDE FÖRMÅGA, FÖRSUMMAR VI ATT UTVECKLA HOS DEM DET HELHETSMÄSSIGA, JA ÄVEN DET ESTETISKA I DERAS VÄRLDSBILD

Professor  Matti Bergström Hjärnfysiolog

SLÖJDANDET GER MIG FRIHET

Lars Pettersson, Projektledare vid nämnden för hemslöjdsfrågor. "Hemslöjden 05/6"

SLÖJDA GÖR MAN INTE MED TANKARNA NÅGON ANNAN STANS

Lars Pettersson, Projektledare vid nämnden för hemslöjdsfrågor. "Hemslöjden 05/6"

ATT SLÖJDA MÅSTE FÅ TA TID

Lars Pettersson, Projektledare vid nämnden för hemslöjdsfrågor. "Hemslöjden 05/6"


NÄR MAN ÄR INNE I ARBETET ÄR MAN SÅ UPPRYMD ATT MAN GLÖMMER TID OCH RUM

Lars Pettersson, Projektledare vid nämnden för hemslöjdsfrågor. "Hemslöjden 05/6"