Tall eller furu

Hälften av Sverige är skogstäckt och tallen är den vanligaste.
Barken på äldre träd har grov brunröd skorpbark.
Barren är långa och gröna på vintern.
Virket är gulvit och glänsande i ytveden medan mitten på trädet har en rödbrun färg.
Det är mjukt och lätt och lättarbetad och används till husbygge, snickerier, möbler osv. Det går bäst att svarva grövre detaljer i träslaget.